POISTOT (HO 19.11.2015)

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.nettisanomat.com/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm


Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2004/09/28/rosamerilainen.htmNettisanomat 28.09.2004  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 
edellinen numero 

nettisanomat.com  -    nro 285 - extra
tiistaina 28.09.2004. -  tämän numeron etusivulle! 

seuraava numero

nettisanomat.fi

 
1999 alkaen
 
nettisanomat tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 
Isonna!

Kansanedustaja Rosa Meriläinen Ilta-Sanomien riepotuksissa.
Kommentit perästä punaisella!

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus. 
Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. 

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Tiistaina 14.09.2004.
Uutisvuoto ja käräjäoikeus
- Ihan kiva, jos ymmärtäisi otsikon!

Ilta-Sanomien eilen julkaisemat tiedot kansanedustajien poissaolojen syistä tällä vaalikaudella osoittavat, että eduskunnasta on sen luvalla oltu poissa paljon vähäisempienkin syiden kuin istuntopäiväksi osuvan oikeudenkäynnin vuoksi.
- On valitettavaa, että ollaan poissa tärkeästä tehtävästä vähäisten syiden vuoksi. Rosa Meriläinen ei liene ollut näiden poissaolojen joukossa, koska siitä ei ole mitään mainittu!

Silti Rosa Meriläinen (vihr.) käytti eduskunnan istuntopäivää syynä, jolla hän sai myöhennetyksi epäillyn huumausaineen käyttörikoksen oikeuskäsittelyn Helsingin käräjäoikeuden määräämästä lokakuun 6. päivästä yli kunnallisvaalien. Niissä Meriläinen pyrkii Tampereen kaupunginvaltuustoon.
- Aikaisemmin on käynyt kyllä jankutusta myöten selväksi, että Rosa Meriläinen halusi vain siirtää istuntopäivän maanantaiksi, jolloin eduskunnalla ei ole täysistuntoa. On hiukan uskaliasta väittää, että hän sai oikeuskäsittelyn myöhennetyksi, se vain myöheni, koska käräjäoikeus ei löytänyt aikaisempaa vapaata aikaa. Mielestäni tämäkin on ollut esillä käräjäoikeuden edustajan esiintuomana!

Meriläinen ilmoitti käräjäoikeudelle esteen. Hän vetosi perustuslain 30. pykälään, jonka mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.
- Rosa Meriläisellä oli oikeus ilmoittaa tällaisesta esteestä. Käräjäoikeus harkitsi esteen hyväksyttäväksi, koska muutti oikeudenkäyntipäivää. Jos asiassa on jotain väärää pitäisi haukkua oikeaa puuta ja kannella vaikka oikeuskanslerille päätöksen tehneestä päätöksentekijästä!

Menettelyllään Meriläinen varmisti, että tiedotusvälineet tarkoin seuraavat, miten tähdellisiä hänen eduskuntakiireensä ovat 6. lokakuuta.
- Olennaista kai kuitenkin on se, mitä asioita käsitellään. Kävin viime syksynä eräässä täysistunnossa yleisöparvella, salissa oli ehkä 10 edustajaa, vaikka puhujapöntöstä puhuttiin tärkeää asiaa Fortumin myynnistä!

Viime perjantain täysistunnossa Meriläinen osallistui läsnäoloäänestykseen, mutta häipyi 20 sekunnin kuluttua salista.
- Vanhaan aikaan voittajan aika otettiin kolmella kellolla!

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat katsoneet Meriläisen käyttävän väärin perustuslain suojaa.
- Väite lienee liioiteltu, koska siinä väitetään kaikkien olleen kyseistä mieltä. Jos näin on, niin kannattaa käydä kurkkaamassa näiden kansakunnan valioiden nimet!

"Jos on ollut kolme kuukautta poissa eduskunnan työstä, on vaikea vedota siihen, ettei rikosoikeudenkäynnin vuoksi voi olla poissa yhdestä istunnosta", valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok) sanoo (Ilta-Sanomat 7.9).
- Lausuntoautomaatti Kimmo Sasilta saa aina mieleisensä vastauksen. Käsittääkseni Rosa Meriläinen on ollut sairaslomalla ja haluaa nyt osallistua täysipainoisesti eduskunnan työhön. Ei kai tästä voi valittaa!

Hän ei muista yhdenkään rikosasiassa syytetyn kansanedustajan aikaisemmin vaatineen moista erityiskohtelua.
- Kimmo Sasin muistiin ei kannata luottaa. asian voisi kai tarkastaa pöytäkirjoista. Mies, joka väittää sodankäynnin inhimillistyneen, koska ohjukset osuvat aikaisempaa "tarkemmin" kohteisiinsa ei saisi kyllä olla minkään maan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja!. Kunpa hän edes kantaisi huolta omistamiensa asetehtaiden osakkeiden tuottamasta erityiskohtelusta irakilaisille siviileille, naisille ja lapsille!

***
Kansanedustajan koskemattomuuden takaava perustuslain 30. pykälä on tarkoitettu suojaamaan hänen poliittista toimintaansa.
- Poliittista toimintaa lienee osallistuminen eduskunnan täysistuntoon!

Esimerkiksi "väärä" vakaumus ei saa olla syy rajoittaa kansanedustajan toimintamahdollisuuksia. Asia oli ajankohtainen esimerkiksi 1930-luvun alun kuohunnassa, jolloin lapuanliike muilutti väärin ajattelevia poliitikkoja.
- "Ei kai se niin kovin vaarallista ole, jos ihan vähäsen rikotaan perustuslakia!"

Sen sijaan oikeuden edessä kansanedustaja on samassa asemassa kuin kuka tahansa kansalainen, niin kuin esimerkiksi Tony Halme (ps) ja ex-kansanedustaja Sirpa Pietikäinen (kok) hyvin muistavat. Muu ei olisi mahdollistakaan, sillä saman perustuslain 6. pykälän mukaan "ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä".
- Tämä on kyllä ihan asiatonta asian sotkemista. Ei kai kukaan ole vaatinut mitään erityiskohtelua lain edessä!  

***
Kun Meriläinen vetoaa huumejutun oikeuskäsittelyn myöhentämiseksi kansanedustajan koskemattomuuspykälään, hän tulee banalisoineeksi tämän demokratian turvaksi tarkoitetun lainkohdan.
- Puppua mikä puppua, lisäksi ilmeisesti valetta. Missään ei ole kerrottu että Rosa Meriläinen olisi vaatinut tai vedonnut oikeuskäsittelyn myöhentämistä. Kyllä pääkirjoittaja itse banalisoi asian, kun ei tyydy siihen oikeudenpäätökseen, että oikeudenkäyntipäivä on siirretty maanantaiksi, jolloin eduskunnalla ei ole täysistuntoa. Jonkunhan tähän rääkkymiseen pitää puuttua, kun Meriläinen on riisuttu aseista tällä jatkuvalla vatkomisella!

Pykälän toisessa momentissa kielletään kansanedustajan asettaminen syytteeseen hänen valtiopäiville lausumiensa mielipiteiden tai noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta suostu siihen viiden kuudesosan enemmistöllä. Kyse on kansanedustajan poliittisesta toimintavapaudesta. Yksityiselämän hairahdukset ovat eri asia.
- Taas puppua ja asioiden tahallista sekoittamista. Eihän edellä olevalla sanahelinällä ole mitään tekemistä Rosa Meriläisen tapauksen kanssa. No onhan ensimmäinen lause tosi ja toinenkin on tosi!

Perustuslakiin asiassaan vetoamalla Meriläinen lisää vettä niiden populistien myllyyn, joiden mielipuheenaihe ovat poliitikkojen etuoikeudet.
- On se paskamaista, että tämä epäilty pöllyttäjä haluaa olla mukana eduskunnan täysistunnossa vetoamalla perustuslakiin ja käräjäoikeudesta löytyy lainoppinut, joka suostuu tämmöiseen populismiin!

Vihreiden kansanedustajien tällä vaalikaudella ilmoittamia poissaolosyitä ovat sanatarkasti lainaten mm. "EUK:n futismatsi" ja "Uutisvuodon kuvaukset".
- Kyllähän esitetyt sanatarkkuudet ovat hiukan tai paljonkin kummallisia, mutta taas oli paskamaista, että Rosa Meriläinen ei ole ollut poissa näin kelvottomista syistä. Pelaisi nyt futista tai menisi johonkin sisaryhtiönne höpöhöpö-kuvauksiin. Ehkä veden alla hengittämättä neljä-minuuttia olisi aika kiva ohjelma varsinkin alastomana vedenalaiskameroin kuvattuna.

Voidaankin olettaa, että eduskunta olisi mielellään suonut Meriläiselle vapaapäivän oman oikeusasian hoitamista varten, jos hän olisi sellaista halunnut.
- Voidaan olettaa niin kovin monenlaista tässä maailmassa!

Eduskunnasta on oltu ja ollaan luvallisesti poissa paljon joutavampienkin syiden vuoksi, minkä lisäksi jotkut syyllistyvät luvattomiin poissaoloihin.
- On se niin keljua, että Meriläinen ei ole näiden joutavien syiden takia ollut poissa ja sehän nyt vasta keljua on kun emme ole olleet tarpeeksi tarkkoja, jotta olisimme huomanneet hänen luvattomat poissaolonsa. Ehkä vuosi sitten keskityimme väärään henkilöön!

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Tiistaina 14.09.2004.. Ilta-Sanomien päätoimittajan nimi on Antti-Pekka Pietilä.
- Kommentit sieltä neljä päivää myöhemmin, kun lehti jostakin pulpahti. Pertti Manninen Punaisella merkityt kommentit kirjoitin tiistain 21.09.2004 lehteä varten (ovat kansiossa) ja sain ne nyt julki viikkoa myöhemmin! Sama.

Eihän tässä vauhdissa meinaa mukana pysyä!

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus. 
Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. 

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Tiistaina 14.09.2004.
Uutisvuoto ja käräjäoikeus

Ilta-Sanomien eilen julkaisemat tiedot kansanedustajien poissaolojen syistä tällä vaalikaudella osoittavat, että eduskunnasta on sen luvalla oltu poissa paljon vähäisempienkin syiden kuin istuntopäiväksi osuvan oikeudenkäynnin vuoksi. Silti Rosa Meriläinen (vihr.) käytti eduskunnan istuntopäivää syynä, jolla hän sai myöhennetyksi epäillyn huumausaineen käyttörikoksen oikeuskäsittelyn Helsingin käräjäoikeuden määräämästä lokakuun 6. päivästä yli kunnallisvaalien. Niissä Meriläinen pyrkii Tampereen kaupunginvaltuustoon.

Meriläinen ilmoitti käräjäoikeudelle esteen. Hän vetosi perustuslain 30. pykälään, jonka mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan. Menettelyllään Meriläinen varmisti, että tiedotusvälineet tarkoin seuraavat, miten tähdellisiä hänen eduskuntakiireensä ovat 6. lokakuuta. Viime perjantain täysistunnossa Meriläinen osallistui läsnäoloäänestykseen, mutta häipyi 20 sekunnin kuluttua salista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat katsoneet Meriläisen käyttävän väärin perustuslain suojaa. "Jos on ollut kolme kuukautta poissa eduskunnan työstä, on vaikea vedota siihen, ettei rikosoikeudenkäynnin vuoksi voi olla poissa yhdestä istunnosta", valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok) sanoo (Ilta-Sanomat 7.9). Hän ei muista yhdenkään rikosasiassa syytetyn kansanedustajan aikaisemmin vaatineen moista erityiskohtelua.

***
Kansanedustajan koskemattomuuden takaava perustuslain 30. pykälä on tarkoitettu suojaamaan hänen poliittista toimintaansa. Esimerkiksi "väärä" vakaumus ei saa olla syy rajoittaa kansanedustajan toimintamahdollisuuksia. Asia oli ajankohtainen esimerkiksi 1930-luvun alun kuohunnassa, jolloin lapuanliike muilutti väärin ajattelevia poliitikkoja.

Sen sijaan oikeuden edessä kansanedustaja on samassa asemassa kuin kuka tahansa kansalainen, niin kuin esimerkiksi Tony Halme (PS) ja ex-kansanedustaja Sirpa Pietikäinen (kok) hyvin muistavat. Muu ei olisi mahdollistakaan, sillä saman perustuslain 6. pykälän mukaan "ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä".

***
Kun Meriläinen vetoaa huumejutun oikeuskäsittelyn myöhentämiseksi kansanedustajan koskemattomuuspykälään, hän tulee banalisoineeksi tämän demokratian turvaksi tarkoitetun lainkohdan. Pykälän toisessa momentissa kielletään kansanedustajan asettaminen syytteeseen hänen valtiopäiville lausumiensa mielipiteiden tai noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta suostu siihen viiden kuudesosan enemmistöllä. Kyse on kansanedustajan poliittisesta toimintavapaudesta. Yksityiselämän hairahdukset ovat eri asia.

Perustuslakiin asiassaan vetoamalla Meriläinen lisää vettä niiden populistien myllyyn, joiden mielipuheenaihe ovat poliitikkojen etuoikeudet.

Vihreiden kansanedustajien tällä vaalikaudella ilmoittamia poissaolosyitä ovat sanatarkasti lainaten mm. "EUK:n futismatsi" ja "Uutisvuodon kuvaukset". Voidaankin olettaa, että eduskunta olisi mielellään suonut Meriläiselle vapaapäivän oman oikeusasian hoitamista varten, jos hän olisi sellaista halunnut. Eduskunnasta on oltu ja ollaan luvallisesti poissa paljon joutavampienkin syiden vuoksi, minkä lisäksi jotkut syyllistyvät luvattomiin poissaoloihin.

Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Tiistaina 14.09.2004.
Uutisvuoto ja käräjäoikeus


Ilta-Sanomat. Etusivu. Maanantaina 27.09.2004.


Rosa Meriläisen
sairausloma:
TAKSILLA
EDUSKUNNAN
LASKUUN
YLI 20 KERTAA
sivu 8


Ilta-Sanomat. Uutiset. Suomi. Maanantaina 27.09.2004. Sivu 8.

Rosa Meriläinen ajoi 22 kertaa 
eduskunnan taksikortilla

SAIRAUS-
LOMALLA!
Kansanedustaja ajoi taksilla 
veronmaksajien laskuun, vaikka oli 
samaan aikaan sairauslomalla.
MARI MARKKANEN
JUHA-PEKKA TIKKA

Sairausloma ei estänyt tamperelaiskansanedustaja Rosa Meriläistä (vihr) ajamasta pitkin kesää veronmaksajien laskuun taksilla.

Rosa Meriläinen, 28, jäi toukokuun 6. päivänä yli neljäksi kuukaudeksi sairauslomalle vakavan uupumuksen vuoksi. Sairauslomansa aikana hän kuitenkin käytti jatkuvasti eduskunnan taksikorttia, joka on tarkoitettu vain kansanedustajan työhön liittyviin matkoihin.

Meriläinen teki kaikkiaan 22 taksimatkaa ollessaan sairauslomalla eduskunnasta.

...

Rosa Meriläinen jäi sairauslomalle ja vetäytyi täysin julkisuudesta toukokuussa, kun hänen kannabiksen poltostaan oli noussut kohu.

...
Eduskunnan tilitoimiston toimistopäällikön Pertti Rosilan mukaan Meriläisen sairausloman aikaisessa taksinkäytössä ei ole huomautettavaa, koska ajot tapahtuneet pääkaupunkiseudulla ja olleet alle 50 euroa. Kansanedustajilta ei vaadita selvityksiä Helsingissä ajetuista alle 50 euron hintaisista matkoista.

Rosilan mukaan kansanedustajat määrittelevät itse, mitkä matkat liittyvät edustajantoimen hoitoon, joihin taksia saa käyttää. Taksikortin käyttö on siten käytännössä edustajan omantunnon kysymys.

- Jos kansanedustaja on tunnollinen, hänhän voi sairauslomallakin hoitaa kansanedustajan toimia. Rosa varmasti itse kertoo, mihin hän on ajanut, Pertti Rosila sanoo.

Rosa Meriläinen osallistui viikonvaihteessa Oulussa vihreiden valtuuskunnan kokoukseen kihlattunsa Simo Frangénin kanssa. IS ei eilen tavoittanut Meriläistä.

Kuvateksti: Vihreiden kansanedustaja Rosa Meriläinen ajeli veronmaksajien piikkiin taksilla myös pitkän sairauslomansa aikana.

Ilta-Sanomat. Uutiset. Suomi. Maanantaina 27.09.2004. Sivu 8.

Meriläinen ja 
Frangén kuhertelivat 
kokousmatkalla

Ilta-Sanomat. Uutiset. Suomi. Maanantaina 27.09.2004. Sivu 8.

Isonna!

nettisanomat tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen. 

Eihän tässä vauhdissa meinaa mukana pysyä!

Lue myös!
Lauantaina 25.09.2004. Pääkirjoitus. Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Raatokärpäset. Tanssi yli hautojen. Julkinen sairaskertomus.
Iltalehti.
Pitkään olen joutunut seuraamaan sitä rahanrepimistä, jota ihmisten hätä näille besserwissereille tuottaa. Lasten kaappausjuttu. Pääkirjoituksen vieressä ylimpänä julkaistaan "Sähkeet". Lauantaina 18.09.2004 julkaistiin nimetylle rouva-arvolla varustetulle henkilölle kasvokuvineen seuraava "sähke": Jäitte saapumatta neuvotteluun poikienne palauttamisesta Yhdysvaltoihin. Väitelläänkö seuraavaksi rauhoitusaineista ja muista pakkokeinoista? Eikö kannattaisi sittenkin etsiä sovintoratkaisua? ILTALEHTI (kollektiivinimi, jonka kirjoittajan kai tietää lehden vastaava päätoimittaja Petri Hakala).
 
Vaikka ohjeet on varustettu kysymysmerkein, niin ohjeita ne kumminkin ovat. Kyllä kai äiti tietää parhaiten, miten hän haluaa menetellä. Kyllä hänelle on kerrottu teon seuraukset ja siitä huolimatta hän on päättänyt toimia näin. Ohjeiden jakaminen tällaisessa tapauksessa on kovin vaikeaa. Kannattaisi lehden keskittyä asian kaikkien osapuolten näkökantojen esille tuomiseen ja piste. Millä oikeudella te jaatte ohjeita suunnattoman hädissään olevalle äidille? Niin, vahvemman oikeudella ja kassakilinän oikeudella! Pertti Manninen (Kirjoitettu sunnuntaina 19.09.2004).
Pääkirjoitus. Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Raatokärpäset. Tanssi yli hautojen. Julkinen sairaskertomus.
Loppuosaan!

Ilta-Sanomat. Julkinen sairaskertomus. 

"Miksi päätoimittajalle määrättiin psyykelääkkeitä?

Isonna!

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
 
Isonna!
Vuoden 2004 limbo- palkinto?

Iltalehti. Lukijan palsta. Torstai 05.08.2004.
Mihin Karpela unohti asumislisän korottamisen?

Iltalehti. Lukijan palsta. Tiistai 10.08.2004. 
Karpela vastaa Lindénille opintotuesta.

Syksyllä valmistuu lakiesitys, jossa opintolainan kuukausimäärää esitetään nostettavaksi 220 eurosta 300 euroon. Korkeakouluopintoihin myönnettävän opintotuen taso nousisi tällöin 80 euroa kuukaudessa.
Karpela vastaa Lindénille opintotuesta.


Iltalehti. Lukijan palsta. Keskiviikko 11.08.2004.
Dromberg vastaa Karpelalle.

Iltalehti. Lukijan palsta. Torstai 12.08.2004.
Karpela vastaa jälleen Drombergille.


Lähde opiskelijajärjestöt ja STTK.
Helsingin Sanomat. Kotimaa. Pe 04.04.2003.
Kuvan käsittelyt: Pertti Manninen.

Kaavio: Opintotuen kehitys 1994-2002.
Reaaliansiot
nousseet 20 prosenttia, opintoraha ja asumislisä yhdessä laskeneet 12 prosenttia.

Lue myös mm!

Suomen perustuslaki pilkattavana Opiskelijat pakotetaan ottamaan lainaa perustoimeentuloonsa ainoana ihmisryhmänä Suomessa. 30.05.2002

Torstaina 15.07.2004. Ilta-Sanomat maanantaina 05.05.2004. Lukijalta. "Suomen nykyinen opintotukimalli on peräisin vuodelta 1992, jonka jälkeen opintorahaan eikä asumislisään ole tehty korotuksia. Vuonna 1995 opintorahaa jopa leikattiin." Suvi Hautanen. Hallitus petti opiskelijat. 

Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

"Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken.
Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan.
Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti."
 

Reilu peli 
 
 
Balilaisen tanssin esityksiä, työpajoja sekä näyttely Helinä Rautavaaran museossa 18.9.-7.11.2004 "Kuva- ja tanssitaiteilija Sanna Karlsson-Sutisna  tutustuttaa yleisön balilaiseen kulttuuriin tanssiesitysten, työpajojen, valokuvien ja taiteen kautta."
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

     
  ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
  04  
Reilu peli. Kuvakertomus. 


Kuva: Pertti Manninen.

Reilu peli 
 
edellinen numero 

nettisanomat.fi  -  tiistaina  28.09.2004   - nro 285 - extra  

seuraava numero
 

Tänään
28.09.2004
 
 

nettisanomat.com joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
nettisanomat
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
 
 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   
 
 
Info
 
   
   
   
   

 

pm

Isonna!
  Tiistaina 28.09.2004. Kansanedustaja Rosa Meriläinen Ilta-Sanomien riepotuksissa. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus. Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. 
Ruusuja Tähtitorninmäellä. Kuva: Pertti Manninen. Helsinkiä väreissä 1958.
     


Isonna!

Isonna!

Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Gallup-kieltoa esitetään. Tiistaina 21.09.2004: Helsingin Sanomat. Ajatus mielipidekyselyjen rajoittamisesta vaalien alla ei saa vastakaikua ja 2. pääkirjoitus. Kannatusmittaukset kuuluvat vaaleihin. Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus. Gallupdemokratia ja vaalirauha. Iltalehti. Pääkirjoitus. Gallupeja turha pimittää. 
Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä!  
Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup.  Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa.
Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa!
Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. 
Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit.
Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003.
Kuvat  joskus 1980-luvun alusta Helsingin kaduilta. Pertti Manninen.
     


Isonna!

  Tiistaina 28.09.2004. Työllisyys määräytyy kysynnän, ei tarjonnan perusteella. "... jotain perverssiä on siinä kun työryhmä antaa suuren painon toimenpiteille, joiden tarkoituksena on lisätä työnhakijain aktiivisuutta työpaikan etsimisessä ja työhön hakeutumisessa. Ensisijainen ongelma ei ole työhalukkuudessa työntekoon vaan siinä, että työpaikkoja ei ole tarpeeksi."  Helsingin Sanomat lauantaina 12.04.2003. Mielipide. Unto Luukko. 
Kuva Työtä kaikille 1.5.1994 Jyväskylässä. Pertti Manninen.
Jotakin muuta!
 
Tiistaina 28.09.2004. Laitinen ylistää Lehtistä! "Kun Juhani Suomi esimerkiksi halveksi Lasse Lehtisen väitöskirjaa, hän ei vieläkään tunnusta Lehtistä tohtoriksi, vaan pitää häntä kirjassa edelleenkin filosofian kandidaattina. Iltalehti lauantaina 25.09.2004. Urho Kekkosen hovi. Kolumni. Aarno Laitinen.
Lue myös! Torstaina
02.01.2003. Vuoden limbo! 
 
Tiistaina 28.09.2004. Ylioppilas Backman Ylen johtoon! "Kun Lipponen vaaleissa hävisi pääministerin paikan Anneli Jäätteenmäelle, SDP:n asema kävi tukalaksi. Nyt puhemies-puoluejohtaja tarvitsi luottomiehensä strategisesti tärkeälle paikalle eduskuntaryhmän johtoon. Sitä tehtävää Backman on vetänyt yhtä vähäeleisesti kuin tehokkaastikin sen jälkeen, kun hän tinkimättömällä tyylillään oli huolehtinut siitä, että maan pääministeri vaihtui."  Iltalehti maanantaina 27.09.2004. Yliluutnantti Backmanin siirto. Näkökulma. Tuomas Keskinen.
 
Tiistaina 28.09.2004. Pääkirjoitus. Isot pojat seuranäyttämöllä. " Ylioppilas Jouni Backman uhrautui ja suostui vastentahtoisesti Ylen toimitusjohtajaksi! Miksi helvetissä kannattaa opiskella ja ottaa opintolainaa?" Kansa on aika tyhmää! Pertti Manninen.
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on jonkun virallisen Washingtonin matkansa jälkeen poikennut yksityismatkalle Italiaan Bilderberg- kokoukseen. Tieto julkaistiin Ilta-Sanomissa, joka kertoi jotain puhemies Paavo Lipposen päivärahoista ja matkareiteistä. Osallistumista ei analysoitu mitenkään. 

 

 
  pm

Tiistaina 28.09.2004.
"Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.  
Kuva: Pertti Manninen.

     
 
AFTONBLADET MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2004
Natten till
den 28 september 1994 förliste M/S Estonia utanför finska Utö. 852 människor dog.
Bara 137 överlevde. Aftonbladet har talat med 25 av de överlevande svenskarna.
I går berättade bland andra Sara Hedrenius och Kent Härstedt om hur Estonia förändrade deras liv.
I dag berättar fler överlevande om hur deras liv blev efter katastrofen.
Jag vill få ro att sörja. De här dagarna åker Anita ut på landet - ensam.
 
TV5.org
Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
PARIS, 25 sept 2004 (AFP) - Françoise Sagan, décédée vendredi à Honfleur à 69 ans, a vu plusieurs de ses oeuvres adaptées au cinéma ou au théâtre, mais elle avait également écrit deux scénarios pour le Septième Art, des productions pour la télévision, des pièces de théâtre et des arguments pour la danse. Françoise Sagan, femme de cinéma, de théâtre, de télévision, de ballets 
  04  
 

Linkkejä ja arkistoja

pm
Monday September 27 2004 Guardian Unlimited
Blow to Blair as Iraq vote looms
Fate of hostage clouds conference.

Blast kills four Iraqi guardsmen
Iraq: Four members of Iraqi national guard were killed today when their patrol was hit by a car bomb in Mosul.
Muslim leaders appeal to captors
Brother attacks Blair's refusal to act
Leader: Truth and consequences
Comment: Peter Preston
Special report: Iraq
     
  Maksuttomia arkistoja:
kaleva.fi
yle.fi 
mtv3.fi  
aftonbladet.se  (förstasidorna)
guardian.co.uk
  04  
 
 

Tulossa! 

pm
Rösta och försvinn. 
Arundhati Roy om den nedtryckta folkmakten - och demokrati son något större än att välja tvättmedel- Del 1. Läs fortsättningen i morgon: Det finns ett alternativ till terrorism: RÄTTVISA. Aftonbladet. Tisdag 21 september 2004.
Äänestä ja katoa. 
Arundhati Royn kirjoitus alaspainetusta kansanvoimasta - ja demokratiasta, joka ei ole sen suurempaa kuin pesuaineen valitseminen: Osa 1. Lue jatko huomenna: On olemassa vaihtoehto terrorismille: OIKEUDENMUKAISUUS. Aftonbladet tiistaina 21.09.2004. Katkelmia tulossa!
  04  
 
 

Viime kerralla
25.09.2004


 

pm
Lauantaina 25.09.2004. "Salaliittoteoria".  "Neuvottelut EU:n perustuslaista kariutuivat suurten maiden kiistaan" ja "EU:n perustuslaki kaatui jäsenmaiden valtakiistaan".
Lauantaina 25.09.2004. Presidentti Tarja Halonen selkiytti: Irakin sota oli laiton. 
Lue myös! Ett folksrättsligt perspektiv på kriget. Kansainvälisen oikeuden näkökulma sotaan.  Nettisanomat 03.04.2003.

Lauantaina 25.09.2004. Irak. Päivittäin tapetaan siviilejä,  naisia ja lapsia. Surmat siviiliväestöstä,  irakbodycount.net tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi.  Tappaminen jatkuu.

Lauantaina 25.09.2004. Poliisi on saanut selville Sonera-kirjan kirjoittajan?  MINNE HÄVISIVÄT SONERAN RAHAT ? Nettisanomat 27.06.2002. Lue myös! Ministerit harjoittelemassa vastausta oikeuskanslerille.  Ainutlaatuinen kuvareportaasi
Lauantaina 25.09.2004. Pääkirjoitus. Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Raatokärpäset. Tanssi yli hautojen. Julkinen sairaskertomus.Loppuosaan!
Saturday September 25 2004 Guardian Unlimited
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Muslims fear backlash
Government crisis team fears hostage drama could spark extremist attacks.
Religious leaders unite in prayers
Few clues in hunt for mastermind
US officials clash over Iraq poll
Body armour five may face trial
Comment: Linda Colley
Special report: Iraq
  04  
 
 
P.Manninen
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 
2004 nettisanomat.com linkit  etusivuille!        
tammikuu

01.01

08.01

15.01

22.01

29.01

 
 
helmikuu

05.02

12.02

19.02

26.02

     
maaliskuu

04.03

11.03

18.03

25.03

     
huhtikuu

01.04

08.04

15.04

22.04 29.04    
toukokuu 06.05 13.05 20.05 27.05      
kesäkuu 03.06 10.06 17.06 24.06      
heinäkuu 01.07 08.07 
15.07 22.07 26.07 27.07 29.07
elokuu

03.08

05.08

09.08 10.08 12.08   17.08 19.08
  24.08 26.08
27.08 31.08      
syyskuu 02.09 04.09 extra! Beslan 03.09.2004 09.09
11.09
14.09
16.09
21.09
  23.09
25.09
28.09
       
lokakuu              
marraskuu              
joulukuu              
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. Copyright nettisanomat.com 2004/285. Sivut valmisti Pertti Manninen 28.09.2004. ensimmäinen versio: 27.09.2004 17:21 (linkkejä 29.09.2004 14:04 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/09/28 - nettisanomat  -
Kansanedustaja Rosa Meriläinen Ilta-Sanomien riepotuksissa. Kommentit perästä punaisella!Ilta-Sanomat. Pääkirjoitus tiistaina 14.09.2004. Uutisvuoto ja käräjäoikeus.  Ilta-Sanomat maanantaina 27.09.2004. Etusivu. Rosa Meriläisen sairausloma: TAKSILLA EDUSKUNNAN LASKUUN YLI 20 KERTAA. Kimmo Sasi (kok)  Tony Halme (ps) ja ex-kansanedustaja Sirpa Pietikäinen (kok) Pertti Rosila Antti-Pekka Pietilä.
Simo Frangén Simo Frangen - 28.09.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - nettisanomat.

 
 Maksuttomia arkistoja: kaleva.fi yle.fi mtv3.fi  aftonbladet.se  (förstasidorna) guardian.co.uk
 
Sivun alkuun!
 

Oikeusjuttu:Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen ja  kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 000 markkaa Merita Pankin hyväksi.   
Tarkka selostus! 


Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 ja keskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen.- Navigointi-tekstit "edellinen, seuraava" lisätty 2011-09-23.
POISTOT HO 19.11.2015. LINKKI LISÄTTY KESKIVIIKKONA 23.12.2015.
Koko vuosi 2004: Linkit tarkistettu ja korjattu sunnuntaina 14.02.2016. Kaksi kuvaa puuttuu, yksi poistettu ja google-haun logot puuttuvat.
Sivuston poistot joulukuu 2015 - helmikuu 2016. Lisäksi torstaina 03.03.2016